Vibrační systém LDS V8750

Vysoký výkon pro rázové zkoušky a nízká spotřeba energie vibračního systému LDS V8750 představuje novou generaci vibračního testování.

Vysoký výkon

Pokročilé technologie se již staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Elektronika a elektronické řídicí jednotky, které jsou při každodenním používání vystaveny různým silám, jsou instalovány téměř všude - od chytrých telefonů pro automobily. Aby bylo zajištěno, že vestavěná elektronika odolá rázům a splňuje požadavky zákazníků, trhů a průmyslových norem, je třeba provést rázové zkoušky s velkou akcelerací (například 150 g 0,5 ms, 150 g 6 ms, 100 g 11 ms, 100 g 6 ms, 50 g 11 ms a 50 g 6 ms).

Abychom dosáhli požadovaného vysokého výkonu pro rázové testy na vzduchem chlazeném vibračním systému, měli jsme v zásadě jednu možnost: investovat do většího a výkonějšího systému, což razantně zvýšilo náklady na vibrační testování. Nyní je další možnost - vibrační systém LDS V8750, chlazený vzduchem a střední velikosti, který kromě standardních testů nabízí ve spojení s moderním zesilovačem vysoký výkon pro rázové zkoušky v základní konfiguraci.

Možnosti vzdáleného přístupu a servisu

Pro zajištění maximální spolehlivosti a výkonu systému, provozuschopnosti a minimalizaci provozních investic je nutná pravidelná údržba a servis. Vzdálený servis díky online přístupu posouvá tyto možnosti o značný krok kupředu. Vibrační systém LDS V8750 je vybaven standardními a volitelnými senzory, které nepřetržitě monitorují stav systému. Tato data jsou k dispozici v reálném čase prostřednictvím rozhraní dotykové obrazovky zesilovače a jsou uložena v zesilovači pro následnou analýzu, která pomáhá preventivní údržbě a detekci poruch.

Systém navíc umožňuje připojení pro vzdálenou diagnostiku a podporu od servisního týmu HBK prostřednictvím LAN nebo prostřednictvím připojení 4G routeru k serveru HBK VPN. Servisní tým HBK může pomoci s detekcí chyb a diagnostikou odkudkoli. Software pro monitorování a dálkové ovládání je k dispozici také pro zákazníky, kteří chtějí ovládat a/nebo monitorovat zesilovač a systém v místní síti.

Režimy COOL a QUIET

Vibrační testy spotřebovávají mnoho energie, což může výrazně zvýšit náklady na test. Hluk ventilátoru může také ovlivnit některé zkoušky a postupy (automobily a díly), například při životnostních zkouškách nebo testování skřípání a vrzání. S režimy COOL a QUIET systému LDS XPAK je možné snížit spotřebu energie a současně snížit provozní náklady a akustický hluk. Vzhledem ke svým specifickým vlastnostem lze oba režimy používat pouze samostatně.

Režim COOL je zabudován do zesilovače, který automaticky upravuje nastavení systému, aby se snížila spotřeba energie potřebná pro testování. Režim COOL lze ručně aktivovat a deaktivovat na dotykovém displeji zesilovače, přičemž při aktivaci se zobrazí odhadované úspory (kVA) a výkon (kVA a % maximálního výkonu).

Snížení spotřeby energie je dosaženo monitorováním teplot pomocí termočlánků přímo na armatuře a cívkách vibračního systému, jakož i napětí a proudu požadovaného pro test. Rychlost ventilátoru a intenzita magnetického pole vibračního systému jsou navíc přizpůsobeny příslušnému testu, což na jedné straně výrazně snižuje hladinu hluku a na druhé straně šetří značné provozní náklady v závislosti na požadovaném testovacím výkonu.

V tichém režimu systém běží s vypnutým ventilátorem, čímž se minimalizuje hluk generovaný systémem. Nastavení zesilovače bylo také optimalizováno pro zvýšení poměru signálu k šumu. Tyto aspekty jsou zvláště užitečné pro aplikace s nízkým výkonem (zkoušky skřípání a vrzání a testy odolnosti). Protože systém během provozu běží bez chlazení, je během testu monitorována teplota vibračního systému, aby byl systém chráněn před přehřátím. Na konci testu lze také zapnout ventilátor, aby se vibrační systém rychle ochladil zpět na teplotu okolí.

Centrovací systém s novou technologií

Centrovací systém vibračního systému zajišťuje polohu armatury tak, aby bylo zajištěno, že pro požadovaný vibrační profil lze dosáhnout správné (maximální) výchylky. Existují různé způsoby vycentrování armatury, ale nejčastěji snímače polohy armatury využívají optické technologie, protože tento typ technologie pracuje v elektromagnetickém prostředí armatury vibračního systému. Optická technologie má ovšem řadu nevýhod: nutné rekalibrace, čištění senzoru kvůli prachu a vlhkosti, což zvyšuje nároky na údržbu a prostoje.

Přestože se indukční senzory obvykle nepoužívají, protože se nedokáží vyrovnat s elektromagnetickým prostředím, vestavěný systém indukčního centrování (ICS) v LDS V8750 využívá indukční prostředky a také novou technologii, aby byl imunní vůči účinkům elektromagnetického prostředí. ICS, indukční centrovací systém HBK, během vibračního testu automaticky udržuje armaturu ve střední poloze, což zajišťuje, že testy s velkými výchylkami lze provádět opakovaně a bez vypínání v důsledku polohy mimo povolené meze. Díky technologii indukce je ICS imunní vůči proměnným, které mohou způsobit nepřesnou polohu armatury, jako je prach a teplo, což znamená větší spolehlivost. Ale to je pouze začátek. ICS nevyžaduje žádnou údržbu, takže je možné být  během zkoušeknaprosto v klidu :). Není nutné čekat na rutinní servis nebo kalibraci senzoru, protože není nutné žádné seřizování.

Standardní konfigurace

LDS V8750 je k dispozici se dvěmi možnými velikostmi armatury (průměr 440 a 640 mm) a zesilovač XPAK je k dispozici ve variantách 48 a 88 kVA. Vzhledem ke standardním konfiguracím lze vybrat i další standardní, osvědčené a prověřené příslušenství - kluzné stoly, tepelné bariéry, headexpandery apod.

 

Více informací na stránkách výrobce.

SVMTech s.r.o., Spisová značka C 240418 vedená u Městského soudu v Praze.

Ochrana osobních údajů

© Všechna práva vyhrazena

11 Studio | Tvorba stránek | Grafika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Přejeme šťastné a klidné Vánoce a celý vánoční čas a v roce 2021 hlavně hodně zdraví a dobré nálady.